Projekat Upoznaj Srbiju podrzan je od straneŽelite da vas obaveštavamo o manifestacijama u vašem okruženju? Prijavite se na našu mailing listu


*Ovu opciju uvek možete deaktivirati slanjem mejla na
office@global-it-solutions.org
Smart Office

Anketa
Kako ste saznali za portal Upoznaj Srbiju?

Preko prijatelja
Putem društvenih mreža ( facebook, twitter )
Preko pretraživača ( Google, Yahoo, Bing)
Preko foruma ( Elitesecurity, Burek, Krstarica...)
Slučajno sam naleteo/la na link
Nešto drugoKalendar događaja
Wild Serbia

Korisnici na mreži

Nema korisnika na mreži

Sremska Mitrovica

Cvetni Konaci Vrnjačka Banja
Vinarija Kovačević Irig - Vinska kuća Kovačević
Hotel Botika Kraljevo
Šumska kuća Bubamara Deliblatska peščara
Lična karta
Lokacija
Severozapadna Srbija
Stari naziv
Sirmijum
Broj stanovnika
39 084
Osnovna delatnost
Poljoprivreda, Privreda, Trgovina, Industrija
Poštanski broj
22101
Sajt


View Larger Map

Opis

Sremska Mitrovica je sedište Grada Sremske Mitrovice u Sremskom okrugu. Mitrovica je i najveći grad u Sremu, administrativni centar Sremskog okruga i jedan od najstarijih gradova u Vojvodini i Srbiji. Grad je smešten na levoj obali reke Save. Antički grad Sirmijum, koji se nalazio na teritoriji današnje Sremske Mitrovice, je bio prestonica Rimskog carstva tokom perioda tetrarhije. Nazivan je i „slavnom majkom gradova“.

Istorijat

Još je Bonfinius, istoričar na dvoru Matije Korvina, pisao da je Sirmijum dobio ime po vođi ilirskog plemena Tribala, Siru, čije je ime latinizovano u Sirmus. Tako se ime naselja javlja već u 4. veku p. n. e. Po drugom mišljenju, ime dolazi od vođe keltskog plemena Tauriska, takođe iz 4. veka p. n. e. Izgleda da koren reči vodi poreklo od sanskritske reči ”sru” koja znači strujanje, slično koreno reči ”ser”, koja u staroindijskom obliku znači kapljati, od čega i dolazi latinski oblik serum. Ilirska reč ”sir”, verovatno je redukovani stepen iste reči, iz čega je latinizacijom nastalo Sir-m-ium. Datovanje ovog, latinizovanog imena, vezuje se u svakom slučaju za sam početak 1. veka nove ere i dolazak Rimljana u malo i prosperitetno naselje Ilira i Kelta na obali Save. U to doba ostalo je zapisano i još nekoliko varijacija osnovnog imena i to: Civitas Sirmiensium et Amantinorum (Plinije, početak 1. veka) i Colonia Flavia Sirmium (79. godina). U svakom slučaju i poreklo imena i naseljavanje Sirmijuma imali su viševekovnu tradiciju i pre dolaska Rimljana. Glavni uzrok tome je povoljan geografski položaj u plodnom međurečju Save i Dunava, što je pogodovalo razvoju trgovine između helenističkog (grčkog) i zapadnog sveta, u kojoj je Sirmijum još u staroj eri imao veliki značaj. Prošlost Sremske Mitrovice i njene bliže okoline, koja u istorijskoj epohi dostiže starost od oko dva milenijuma, ima svoje dublje korene u materijalnoj kulturi praistorijskih populacija i doseže do prvih početaka ljudskog života u regionu Srema i Panonije, ili oko 7000 godina pre naše ere. 1180. godine grad je pripojen Ugarskoj. Vizantija je više puta bezupešno pokušavala da ga osvoji. Nestabilna istorija učinila je od nekadašnjem carskog grada gomilu ruševina. Posle toga, na ruševinama Sirmijuma, nikao je novi srednjovekovni grad - Civitas Sancti Demetrii, tj. Grad Svetog Dimitrija ili na srpskom Dimitrovica, prema Sv. Dimitriju, zaštitniku grada i istoimenom manastiru oko koga je novo naselje i počelo da se širi. U 15. i 16. veku česta su razaranja od strane Turaka, da bi 1526. godine grad pao pod osmanlijsku vlast. Tada je počeo razvoj Mitrovice kao turske kasabe. Grad je bio poznat kao "Šeher Mitrovica" i imao je muslimansku većinu. Tokom ovog razdoblja od vek i po grad je doživeo znatan razvoj i dobio potpuno orijentalne crte, koje su prepoznatljive i dan-danas. Od 15. do 18. veka brojni Srbi iz Srbije su se doselili u Srem, bežeći od turskog terora, što je utvrdilo slovenski i srpski karakter Srema. U to vreme su podignuti čuveni fruškogorski manastiri. Krajem 19. veka došlo je do smirivanja granice na Savi, a novi sused je bila mala i nerazvijena Srbija. Ovo je uticalo na ukidanje Vojne krajine i vladavine gradom od strane vojnih vlasti i dobijanja statusa slobodnog kraljevskog grada 1881. godine. Prvi gradonačelnik je bio Ćira Pl. Milekić. Grad je na prelazu u novi, 20. vek prešao cifru od 10 hiljada stanovnika. To, međutim, nije nadoknadilo ’jaz’ u odnosu na druge značajnije gradove Vojvodine. Sremska Mitrovica je 1918. godine priključena Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevina Jugoslavija. Grad se ovom promenom našao u mnogo boljem položaju, budući da se našao u sredini države, na putu između njegova dva glavna središta - Beograda i Zagreba. I pored toga u periodu između dva svetska rata grad se sporo razvijao zbog nerazvijenog tržišta, koje je uticalo na koncentrisanje privrede u velikim gradovima. U Drugom svetskom ratu Sremska Mitrovica se nalazila u sastavu Nezavisne Države Hrvatske (NDH) i u periodu 1941-1944. grad je nosio ime Hrvatska Mitrovica. Samo u nekoliko nedelja u avgustu i septembru 1942, zločinci ustaške policijsko-kaznene ekspedicije pod komandom Viktora Tomića su pored gradskog pravoslavnog groblja, na radinačkim poljima i na savskom nasipu ubile više od 400 ljudi, dok se ukupne žrtve Tomićeve kaznene ekspedicije na području Srema procenjuju na preko 6.000 nevino ubijenih ljudi (mahom Srba, ali i Jevreja i Roma) i preko 10.000 poslatih u logore. Iz same Mitrovice ubijena su tada najmanje 404 lica. Datum 1. novembar 1944. uzima se kao početak razvoja grada u savremenom dobu. Više od 50 godina ovaj datum proslavljan je kao Dan grada. Danas se oslobođenje grada u dva svetska rata obeležava u okviru gradskih Novembarskih svečanosti. Posle rata grad je izmenio etničku strukturu. Jevrejsko stanovništvo je nestalo u vihoru rata, a na mesto mesnih Nemaca, veoma značajnih pre rata (oko 20% stanovništva), koji su iseljeni u maticu, došli su Srbi doseljenici iz okolnih sela i drugih delova zemlje. Grad je postao središte Sremskog sreza, kasnije preimenovanog u Sremski okrug. Grad je doživeo nagli razvoj u decenijama nakon rata zahvaljujući položaju na najvažnijem saobraćajnom pravcu tadašnje SFRJ, putu "Bratstvo-Jedinstvo". Podignuti su mnogi novi objekti industrije, uprave, obrazovanja i zdravstva. Izgraeđno je i više stambenih naselja. Zbog toga je grad za samo četiri decenije utrostručio broj stanovnika, sa 13.000 posle Drugog svetskog rata na gotovo 40.000 početkom devedesetih godina. U toku ovog perioda izvedeni su i najveći graditeljski poduhvati u gradu - veoma savremen nasip i dva mosta preko Save (drumski i pešački). Drumski most kod Sremske Mitrovice predstavlja ključnu saobraćajnu vezu Srema i Bačke sa jedne i Mačve sa druge strane. Otvoren je za saobraćaj 19. novembra 1977. godine i zamenio je jedini dotadašnji - stari pontonski sa jednom kolovoznom trakom, izgrađen 1951. Most sv. Irineja, otvoren 1994. godine, smatra se najdužim visećim pešačkim mostom u Evropi sa rasponom od 262,5m. Povezuje centar Sremske i Mačvanske Mitrovice.

Privreda

Posleratni plan privrednog i industrijskog razvoja za područje Sremske Mitrovice nije se umnogome razlikovao od tadašnje matrice primenjene i na ostalim jugoslovenskim regionalnim centrima. Preduslov za početak industrijalizacije grada bila je obnova porušenih postrojenja (ukoliko je bila moguća) i obnova infrastrukture i izvora energije. Kao i na sličnim primerima u drugim regionima industrijalizacija Mitrovice, u prvim posleratnim godinama, podrazumevala je pre svega razmeštaj onih industrijskih grana čije je sirovinske i transportne potrebe zadovoljavao geografski položaj grada. Tako se u Mitrovici, logično, najpre razvija prehrambena industrija i to u širokom spektru. Grad dobija mesnu i industriju konzervi, žitomlinsku, zatim mlekarsku, industriju šećera i industriju stočne hrane, kao i regionalni kombinat za proizvodnju i preradu voća i povrća. Međutim, na drugoj strani, kao i gradovi slične veličine, Mitrovica trpi uticaje diktirane i centralizovane socijalističke privrede od strane jugoslovenske federacije. Usled takvih odluka u gradu se obnavljaju stara postrojenja, koja se uistinu nisu pokazala kao produktivna ni u predratnom, periodu kapitalističke privrede. Obnovljeno je i prošireno brodogradilište na Savi, zatim pilana i drvoprerađivačka industrija (u regionu sa izrazito malim procentima ruda metala i šuma), pivara, industrija cigle, ventila, kože i obuće, tekstila itd. Najveća, kasnije se pokazalo kao izrazito neuspešna, investicija države u Sremsku Mitrovicu bila je svakako podizanje giganta industrije celuloze i papira i najveće fabrike za proizvodnju novinske hartije u bivšoj Jugoslaviji - fabrike Matroz. 1953. godine je u industriji grada zaposleno 1.092 radnika, ili oko 7% od ukupnog stanovništva, a već 1967. 5.246, ili oko 19% stanovništva, što je svakako rapidno i turbulentno povećanje. Učešće industrije u strukturi bruto proizvoda opštine povećalo sa 18,7% (1948.) na 55,6% (1967.)

Kultura

Sremska Mitrovica kao grad bogat istorijom i tradicijom i kao središte jednog od okruga u Srbiji ima razvijenu mrežu kulturnih i obrazovnih ustanova i niz kultunih dešavanja. Vaspitno-obrazovne ustanove čine osnovu od značaja za kulturni život ovog kraja. Sremska Mitrovica je i "muzej pod otvorenim nebom" u kome su ostaci antičke rimske prestonice, građevine barokne i klasicističke arhitekture 18. veka i 19. veka, kao i Spomen-park (Spomen-groblje), delo jednog od najpoznatijih jugoslovenskih arhitekti posleratnog spomeničkog graditeljstva Bogdana Bogdanovića, podignut 1960. godine u znak sećanja na rodoljube i civile koje su fašistički zločinci (predvođeni zloglasnim ustaškim komandantom tzv. kaznene ekspedicije Viktorom Tomićem) ubili na pravoslavnom groblju za vreme masovnih pogubljenja u toku 1942. godine. Veoma vredni spomenici predstavljaju deo svetske kulturne baštine, a neki od njih, kao sunčani sat, jedinstveni su u svetu.

Turizam

U blizini grada su poznata izletišta i odmarališta u okviru Nacionalnog parka Fruška gora (Ležimir i Letenka) kao i brojni fruškogorski manastiri. Veliki potencijal rečnog turizma nameće reka Sava koja je u svom toku kod Sremske Mitrovice idealna za ovakav vid rekreacije (grad ima modernu obaloutvrdu i mogućnosti pristajanja brodova, kao i uređenu plažu, jednu od najatraktivnijih u Srbiji). Prirodna atrakcija je i specijalni rezervat prirode Bara Zasavica, a počelo se i sa projektima za prezentovanje arheološkog i arhitektonskog potencijala grada. Projekat natkrivanja i revitalizacije Carske palate Sirmijuma, trenutno je najveći takve vrste u zemlji. Kada se izgradi biće to jedinstveni objekat muzejsko-turističkog karaktera sa izloženim arheološkim eksponatima Sirmijuma, digitalnim animacijama, suvenirnicom, kafeom i šetnicom kojom će se posetioci kretati u razgledanju ostataka palate. 2006. godine grad je dobio i reprezentativnu pešačku zonu sa koja spaja mitrovačke trougaone trgove i izlazi na reku. U prvoj fazi projekta rekonstruisana su dva trga - Sv. Dimitrija i Sv. Stefana i u potpunosti su restaurisane fasade javnih objekata i privatnih kuća iz 18. i 19. veka. Druga faza projekta podrazumevaće produžetak pešačke zone prema Savi i rekonstrukciju Žitnog trga, tj. rekonstrukciju arheološkog lokaliteta koji zauzima najveći deo trga u otvoreni amfiteatar. Kao najveće kočnice razvoja sremskomitrovačkog turizma, usled višedecenijskog zanemarivanja ove privredne grane, smatraju se manjak smeštajnih kapaciteta i neulaganje u njihovo proširenje i renoviranje, kao i nepostojanje jedinstvene turističke organizacije grada. Od jedina dva gradska hotela u društvenom vlasništvu, jedan se nalazi na samoj periferiji grada u sklopu KPD, dok je drugi u centru, izgrađen šezdesetih godina 20. veka i kapaciteta oko 100 kreveta. Zbog višegodišnjeg neulaganja, on je praktično neupotrebljiv za razvoj planiranog masovnog turizma, pa se privatizacija postojećih i izgradnja novih i savremenih smeštajnih kapaciteta nameću kao jedina rešenja.

Sport

U Sremskoj Mitrovici 2007. godine izgrađen je atletski stadion, koji je jedini takve vrste u Srbiji i koristi se samo za atletska takmičenja. Najveća sportska manifestacija u gradu održava se od 1990. svakog proleća na gradskom hipodromu, u okviru finalnih trka Krosa RTS za Gran Pri Radio Beograda. Tada u Mitrovici, za prestižne nagrade najmasovnijeg atletskog takmičenja u Srbiji, trči više hiljada takmičara svih kategorija.


Komentari (0)
Albumi

Naziv: Svet dinosaurus...

Broj slika: 41

Datum kreiranja: 18.04.2012.