Projekat Upoznaj Srbiju podrzan je od straneŽelite da vas obaveštavamo o manifestacijama u vašem okruženju? Prijavite se na našu mailing listu


*Ovu opciju uvek možete deaktivirati slanjem mejla na
office@global-it-solutions.org
Smart Office

Anketa
Kako ste saznali za portal Upoznaj Srbiju?

Preko prijatelja
Putem društvenih mreža ( facebook, twitter )
Preko pretraživača ( Google, Yahoo, Bing)
Preko foruma ( Elitesecurity, Burek, Krstarica...)
Slučajno sam naleteo/la na link
Nešto drugoKalendar događaja
Wild Serbia

Korisnici na mreži

Nema korisnika na mreži

Pančevo

Lična karta
Lokacija
Severiostočna Srbija
Stari naziv
Pansala
Broj stanovnika
84 702
Osnovna delatnost
Privreda, Industrija
Poštanski broj
26101
Sajt


View Larger Map

Opis

Pančevo je grad u južnom Banatu. Leži na levoj obali reke Tamiša, četiri i po kilometara od ušća u Dunav. Danas Pančevo ima preko 100.000 stanovnika. Jak je industrijski, posebno petrohemijski centar (azotara, rafinerija nafte, industrija plastičnih masa, kozmetičkih preparata, itd.), industrija aviona, stakla, sijalica, piva.

Istorijat

Brojni arheološki lokaliteti u gradu i okolini ukazuju na kontinuitet naseljavanja još od praistorije. Višeslojni nalazi iz neolita, eneolita, bronzanog i gvozdenog doba (Bahmanova i Miloradovićeva ciglana): materijalni ostaci kulture Dačana: sarmatske nekropole, nalazi vila rustika iz doba rimskog provincijala, avarska pojasna garnitura: nalazi iz doba seobe naroda i slovenske materijalne kulture IX i X veka (Najeva ciglana), potvrđuju intenzivno naseljavanje ovog područja. Prvi i naajstariji naziv za Pančevo bio je Panuka, iz vremena Arpadovića (IX vek). U geografskom delu Idrizija, iz 1153. godine, pominje se prvi put u pismenom izvoru kao trgovište pod imenom Bansif, zatim 1430. godine u povelji beogradskog kapetana M. Talovca kao Pančel. U zapisima putopisca Evlije Čelebije iz 1960. godine navodi se kao Panzova, sa opisom kasabe, tvrđave sa džamijom i javnim građevinama. U periodu 1552. do 1716. godine Pančevo se nalazi pod turskom vlašću, u sastavu Temišvarskog sandžaka. U to vreme Pančevo je imalo obeležje naselja sa utvrđenjem orijentalnog karaktera i pretežno hrišćanskim stanovništvom. Ulaskom austro-ugarske vojske 1716. godine i Požarevačkim mirom, dve godine kasnije, Pančevo je ušlo u sastav austrougarske monarhije. Sve do 1764. godine imalo je položaj kameralnog trgovišta i nalazilo se pod vojnom i komorskom upravom.

Privreda

Po listu ’Ekonomska politika’ (“200 najvećih”, podaci za 1996 godinu), na osnovu sledećih kriterijuma: ukupna aktiva, trajni kapital, broj zaposlenih, ukupan prihod i obrtna sredstva.

Kultura

Pančevo sa svojom užom okolinom sačuvalo je materijalne tragove života kroz celu praistoriju, kroz doba antike i ranog srednjeg veka. Od praistorijskih kultura ovde nalazimo tragove starčevačke kulture, starije i mlađe vinčanske kulture, vučedolsku i kostolačku grupu eneolita, vatikansku, Pančevo-omoljičku grupu i dubovačku grupu bronzanog doba, Gava grupu prelaznog perioda i sve tri faze starijeg gvozdenog doba, kao i period mlađeg gvozdenog doba. Vrlo su retki tragovi rimske kulture u Pančevu i oni se pominju samo kod Vajfertove pivare, dok period rimske dominacije u ovim krajevima prezentuju brojni ostaci sarmatskih plemena. Doba seoba naroda i ranog srednjeg veka nalazimo takođe na ovom prostoru. Uz horsko pevanje i tradiciju dugu 150 godina, Pančevo ima jedan od najstarijih vojvođanskih muzeja (1923), Galeriju savremene umetnosti gde se održava Bijenale jugoslovenske skulpture i već više od 30 godina kolonija "Deliblatski pesak", zatim galeriju crkvene umetnosti u SPCO, savremenu salu Centra za kulturu i Doma VJ. Sportska tradicija datira još iz vremena osnivanja streljačke družine (1813), mnogi sportski klubovi i udruženja nude velike mogućnosti Pančevcima na brojnim sportskim terenima i na obali Tamiša.

Sport

Takođe se osnivaju mnogobrojna sportska društva, iz svih grana sportova (fudbal-FK Dinamo, košarka, rukomet, odbojka, vaterpolo, veslanje, atletika, šah, hokej na travi, ragbi, džudo, karate, boks... gde su se pojavili i razvili asovi internacionalnog nivoa kao na primer, neki od najpoznatijih, Julije Bauer (atletika), Obrad Sretenović, Branislav Petrić i Karolj Lajko (boks), Stevan Bena (fudbal), Branislav Pokrajac (rukomet), braća Vladimir i Ilija Jorga (karate), Nađa Higl (plivanje). Na osnovu uredbe Vlade republike Srbije i dvanaest pančevaca je našlo mesto među zaslužnim sportistima, sportisti koji su dali poseban doprinos za afirmaciju sporta u Srbiji i osvajali madalje na olimpijskim igrama, evropskim i svetskim prvenstvima.


Komentari (0)
Albumi

Naziv: Pančevo

Broj slika: 25

Datum kreiranja: 03.11.2010.

Naziv: Prizori i prič...

Broj slika: 4

Datum kreiranja: 06.12.2010.