Tag Archives: Lipolist

Roses of Lipolist festival

Roses of Lipolist festival is one of the youngest manifestations in Sabac municipality eventhough it lasts more than one decade. It takes place in Lipolist, a village situated in the plain under Cer Mountain, 25 km far from Sabac towards Loznica direction.

Roses of Lipolist festival

Lipolist is a wealthy village in Macva where, in addition to traditional agriculture, more and more households deal with horticulture, especially growing roses, and therefore it is called the most aromatic village in Serbia. Consequently, people came to an idea to organize this tourist manifestation that is very famous nowadays. However, rose growers from Lipolist export their seedlings to more European countries today, even to Holland, the metropolis of horticulture.

Roses - Roses of Lipolist

The festival takes place in June when roses bloom most beautifully and smell most powerfully. Visitors can attend the numerous and very interesting manifestation programmes.

Roses of Lipolist

Visitors are surely most interested in the flower exhibition. The beauty of rose arrangements takes your breath away, and exhibitors of other types of flowers and decorative plants also contribute to the exhibition diversity. The exhibition has competitive character. Apart from the exhibition, the festival visitors can attend professional lectures on the theme of roses, cultural-artistic programmes, they can look around rose nurseries etc. Hackney-carriages pulled by lively horses take them to nursery tours, which represents a special attraction.

Lipolist Roses

Lipolist and Sabac always impatiently expect the next Flower Festival, and we invite you to visit this manifestation at least once and assure yourselves of its quality and diverse content.

See more photos from Roses of festival.

 

Source: http://www.sabacturizam.org

Festival “Ruže Lipolista”

Festival “Ruže Lipolista” traje već više od jedne decenije, pa ipak je jedna od najmlađih manifestacija u opštini Šabac. Održava se u Lipolistu, selu koje je smešteno u ravnici ispod Cera, na 25 km od Šapca idući putem prema Loznici.

Festival Ruze Lipolista

Lipolist je bogato mačvansko selo gde se pored tradicionalne poljoprivrede sve više domaćinstava bavi cvećarstvom, najviše ružarstvom, i zato ga nazivaju najmirisnijim selom u Srbiji. Tako je nastala ideja da se organizuje ova,danas veoma poznata,turistička manifestacija. Inače, lipoliški ružari danas svoje sadnice izvoze u više evropskih zemalja, čak i u Holandiju, metropolu cvećarstva.

Ruze na poklon - Festival Ruze Lipolista

Festval se održava uvek u junu, kada ruže najlepše cvetaju i najopojnije mirišu. Posetioci mogu da prisustvuju programima  manifestacije koji su brojni i veoma interesantni.

Ruze Lipolista - fotografija sa festivala ruza

Svakako da najveće interesovanje posetilaca izaziva izložba cveća. Od lepote ružinih aranžmana zastaje dah, a bogatstvu izložbe doprinose i izlagači koji izlažu ostale vrste cveća i ukrasnog rastinja. Izložba je takmičarskog karaktera. Osim izložbe, posetioci Festivala Ruža mogu prisustvovati stručnim predavanjima na temu ružarstva, kulturno-umetničkom programu, obići rasadnike ruža i tako dalje. U obilazak rasadnika voze ih mačvanski fijakeri koje vuku razigrani konji, što predstavlja posebnu atrakciju.

Festival Ruze Lipolista

Lipolist i Šabac uvek sa nestrpljenjem očekuju sledeći Festival cveća, a mi Vas pozivamo da bar jednom posetite ovu manifestaciju i uverite se u njen kvalitet i bogatstvo sadržaja.

Pogledajte fotogaleriju Ruže Lipolista.

 

Izvor: http://www.sabacturizam.org

Etno selo Topalović – Lipolist

U prelepom mačvanskom selu Lipolist, nalazi se Etno selo, galerija i prenoćište Topalović, čiji je vlasnik slikar Slobodan Topalović. Iskoristili smo lepo vreme proteklog vikenda i posetili ih.

Etno selo Topalovic - dvoriste
Etno selo Topalovic - dvoriste

Etno selo je izniklo kao plod ljubavi porodice prema prošlosti, zavičaju i starinama, predmetima sačuvanim od zaborava. Starinama je udahnut novi život veštim rukama slikarske porodice. Etno selo ima autentičan izgled od pre sto godina. Kada kročite u ovo idealno mesto za beg od gužve i buke, dočekaće Vas tradicionalna mačvanska dobrodošlica. Uživaćete u bogatoj etno zbirci iz Mačve i Srbije, okruženi srdačnim domaćinima – umetnicima.

Etno selo Topalovic - Mladina soba
Etno selo Topalovic - Mladina soba

Svoj raskošni talenat domaćini će rado podeliti sa Vama. Za Slobodana Topalovića upućeni kažu da je nasledio zanesenost lepotom od Milića od Mačve, boje od Van Goga i dar za crtež od Lubarde. Prate ga u stopu ali iz svog ugla likovni liričari kćerka Rada i sin Milan.

Etno selo Topalovic - rad na drvetu
Etno selo Topalovic - jedan od radova domacina

Lipolist leži na obroncima planine Cer. Udaljen je 20km od Šapca, 40km od Loznice i 100km od Beograda. Lipolist, selo rasadnik lepote, poznat po jedinstvenom Festivalu Ruža, čije mirise i boje prepoznaje cela Evropa i samoukom slikaru Slobodanu Topaloviću  koji je svojim platnima ukrasio mnoge domove širom naše zemlje, Evrope i sveta.

Pogledajte kompletnu galeriju fotografija iz Etno sela Topalović.