Reka Tisa

4% od ukupne površine teritorije Opštine Bečej predstavljaju vodeni tokovi. Najznačajnija od svih je svakako reka Tisa koja čini istočnu granicu opštine na dužini od 23 km, sto predstavlja 14.02% njenog toka na teritoriji Vojvodine.

Reka Tisi na teritoriji Opštine Bečej, bogata je sa 22 vrste riba iz 7 porodica i familija. Najbrojnije su Cyprinidae (porodica šarana 14 vrsta) i Percidae (familija smudeva sa 3 vrste). Od riba interesantnih za ribolovni turizam treba spomenuti familije Siluridae (somovi) i  Esocidae (štuke), koje imaju po jednu vrstu. Rečnom bogatstvu svakako doprinosi i postojanje prastarog insekta vodenih cvetova -Tiskog cveta, koji se posle 2000.godine pojavio prvi put posle mnogo godina. Od tada do danas prisutan je na reci u drugoj polovini meseca juna.

Reka Tisa (mađarski: Tisza,) je reka, najveca leva pritoka Dunava. Protiče kroz Panonsku niziju. Izvire u Ukrajini, na u oblasti Bukovina, i dalje prolazi kroz Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Srbiju. Uliva se u Dunav nasuprot Starog Slankamena.

Reka Tisa
Reka Tisa

Reka Tisa je nastala spajanjem Crne i Bele Tise. Tisa je dugačka 1.358 km, a površina razvoda iznosi 157.186 m². U Vojvodini Tisa deli Bačku (desna obala) i Banat (leva obala).Najveće pritoke su Begej, Bodrog, Zlatica, Moriš (najveća), Samoš i Šajo.Tisa je plovna na dužini od 532 km.

Bački kanal povezuje Tisu sa Dunavom, a Begejski kanal sa Tamišem. Značajniji gradovi na Tisi su: Tokaj, Solnok, Čongrad, Segedin, Senta i Bečej.

U planinskom delu toka, Tisa je bistra i brza reka. Nedostatak jezera u oblastima Karpata utice na to da su varijacije nivoa vode u Tisi izuzetno velike, sa tipično tri godišnja poplavna perioda. Ako se visok nivo vode u Tisi poklopi sa sličnom situacijom u Dunavu, Tisa će krenuti da nadire uzvodno, što izaziva velike poplave. Takva situacija je razorila Segedin proleća 1879.

Reka Tisa
Reka Tisa

Između 1846. i 1880., mađarske vlasti su organizovale regulaciju toka reke Tise ( mad.: a Tisza szabályozása) i skratile joj dužinu za 450 kilometara. Sagrađeni sistem zaštite od poplava je najveći u Evropi. Danas postoji 3680 kilometara kanala koji kontrolišu Tisu.

Tokom 1980-ih na Tisi je napravljenio veliko veštačko jezero Tisa (mad.: Tisza-tó) sa namerom da se pomogne u regulaciji toka i posebno poplava. Ubrzo je ovo jezero postalo popularno turističko odredište Mađara, skoro kao i jezero Balaton.

Reka Tisa
Reka Tisa

Tisa je plovna u većem delu svog toka. Reka je otvorena za međunarodnu navigaciju tek od nedavno; prije, Mađarska je razlikovala tzv. “državne reke” i “međunarodne reke”, s kojima se određivalo da li je bila dozvoljena plovidba stranim brodovima. Nakon mađarskog ulaska u EU ova odrednica je ukinuta i svim je plovilima dozvoljeno da plove Tisom. Mogućnost navigacije često određuju prirodni faktori. U vreme visokog vodostaja i suše najčešće Tisa nije plovna.

Pogledajte fotogaleriju Reka Tisa.

Posetite neku od manifestacija u Bečeju.

Pronađite smeštaj u Bečeju.

 Izvor: http://www.tobecej.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *