Dunav

Dunav kod Novog Sada

Dunav, prelepa i veličanstvena reka, koja spaja i ujedinjuje predstavlja biser Novog Sada. Druga po veličini reka Evrope i jedna od najvećih na svetu zajedno sa kanalskim sistemom Rajna–Majna–Dunav predstavlja jedan od najvažnijih komunikacionih i trgovačkih koridora. Svojim tokom dugim 2850 km, od Švarcvalda u Nemačkoj do Konstance u Rumuniji, Dunav teče kroz devet država i kroz različite prirodne terene, preko planina i oko njih, kroz nizije, klisure i močvarne predele. Ovo čini da se na Dunavu i oko njega nalazi velika raznolikost prirodnih uslova, prirodnih staništa i različitih kultura, što sve čini da se na obalama ove reke i u njoj nalazi veliki prirodni i kulturni diverzitet. Upravo taj diverzitet je onaj najvažniji katalizator razvoja turizma.

Dunav

Svojim vijuganjem, Dunav prolazi podno Fruške gore i pored Novog Sada. U sektoru Novog Sada Dunav se odlikuje mirnim, ravničarskim, tokom, sa brojnim meandrima i malom brzinom proticaja vode. Ovo čini da se Dunav u sektoru Novog Sada odlikuje velikim brojem ostrva, lepim plažama i postepenim povećanjem dubine u priobalju, bez naglih prelaza. Boravak pored ove veličanstvene reke je uvek udoban i svako godišnje doba ima svoje čari. Klimatske karakteristike utiču i na temperaturu vode, koje su međusobno uslovljene. U toku proleća, leta i jeseni temperature vazduha i vode, kao i oslati klimatski činioci, omogućavaju prijatan boravak u prirodi i brojne aktivnosti. Osim toga, tempreature vode su takve da u toku četiri najtoplija meseca, jun, jul, avgust i septembar, je moguće kupanje i sportovi na vodi. Takođe, i zima ima svoje čari, gde snegom pokrivene obale stvaraju poseban ambijent.

Sezonalnost klime i očuvana prirodna sredina na Dunavu i njegovom priobalju u sektoru Novog Sada su učinili da se ovde nalazi veliko bogatstvo i diverzitet flore i faune. Obale su obrasle zelenilom gde su svoje stanište našle brojne vrste ptica, dok je voda bogata ribom. Među biljkama značajne površine zauzimaju breze, vrbe i ostalo drveće, kao i veliki broj cvetnica i livadskog bilja kojima ove površine u priobalju pogoduju za razvoj. Osim toga, značajna je i hidrofilna vegetacija među kojom se ističu lokvanji. Ovako bogat biljni pokrivač pruža utočište velikom broju životinja, od kojih se svojom brojnošću i diverzitetom ističu ptičije vrste. Od ptica selica Dunav i njegovo priobalje svake godine posećuje veliki broj lasta, roda, labudova, pataka, kormorana, šljuka, dok su od ptica stanarice tu uvek prisutni vrapci, golubovi, gavrani svrake i brojne druge vrste. Osim ovih, u priobalju su našli svoje sanište i ostale životinje, kao što su: srne, zečevi, lisice, ježevi, lasice, kao i veliki broj žaba, zmija i kornjača, a značajan je i broj insekata. Vode Dunava su u sektoru Novog Sada veoma bogate ribom, zastupljene su sve riblje vrste evropskog kontinenta, među kojima se ističu šaranske vrste, smuđ, som, štuka i druge, kao i veliki broj rakova.

Priroda na Dunavu

Za ovako veliko bogatstvo i očuvanost životnih staništa zasluge ima duga tradicija zaštite prirodne sredine. U okolini Novog Sada u priobalju Dunava se nalazi veliki broj zaštićenih prirodnih dobara različitih novoa zaštite. Neka od tih zaštićenih prirodnih područja su Nacionalini park Fruška gora, Specijalni rezervat prirode Koviljsko-petrovaradinski rit i Rezervat prirode Begečka jama. Specijalni rezervat prirode Koviljsko-petrovaradinski rit je veoma značajno područje u podunavlju jer predstavlja jedno od najvažnijih mrestilište riba, međunarodno značajno stanište ptica (IBA) i nalazi se na Ramsarskoj listi vlažnih staništa.
U svakom slučaju Dunav u okolini Novog Sada sa očuvanom prirodom predstavlja pravo bogatsvo. On pruža brojne mogućnosti za razvoj turizma i uživanje u lepotama ove veličanstvene i pitome reke.

Izvor: http://www.turizamns.rs

2 Comments

 1. Dusan
  Nov 29, 2012

  Ne pise se “vrabci”, nego vrapci

 2. upoznajsrbiju
  Nov 29, 2012

  Hvala Dušane, tekst je preuzet u celosti sa http://www.turizamns.rs, i sada je ispravljeno!

Trackbacks/Pingbacks

 1. Velika Morava | Upoznaj Srbiju blog - [...] Morava ili Velika Morava nastaje spajanjem Zapadne Morave i Južne Morave kod Stalaća. Uliva se u Dunav na prostoru …
 2. Reka Tisa | Upoznaj Srbiju blog - [...] Tisa (mađarski: Tisza,) je reka, najveca leva pritoka Dunava. Protiče kroz Panonsku niziju. Izvire u Ukrajini, na u oblasti …
 3. Kazan - mesto gde je Dunav najuži | Upoznaj Srbiju blog - [...] – mesto gde je Dunav najuži Posle Donjomilanovačke kotline, Dunav ulazi u 19 kilometara dugačak Kazan. Tu se nalazi …
 4. Blederijski vodopad | Upoznaj Srbiju blog - [...] za ovaj kraj je i to da je ovuda prolazila prečica rimskog puta iz Poreča, preko Miroča ka Dunavu …
 5. Apatin posle 36 godina | Upoznaj Srbiju blog - [...] godina dođeš u Apatin, u prekrasno popodne Mioljskog leta, kao ribolovcu prva misao  mi je bila Dunav! Kada smo …
 6. Park prirode Begečka jama | Upoznaj Srbiju blog - [...] aluvijalnoj ravni Dunava, duž njegove leve obale, u delu zvanom Begečka ada, 18 km zapadno od Novog Sada, nalazi …
 7. Bela crkva - turističko srce Banata | Upoznaj Srbiju blog - [...] i jedrilice za rentiranje…Kupanje je moguće i na našim rekama Neri i Karašu, a vodotokovi Dunava i kanala Dunav-Tisa-Dunav …

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>