Dunav

Dunav kod Novog Sada

Dunav, prelepa i veličanstvena reka, koja spaja i ujedinjuje predstavlja biser Novog Sada. Druga po veličini reka Evrope i jedna od najvećih na svetu zajedno sa kanalskim sistemom Rajna–Majna–Dunav predstavlja jedan od najvažnijih komunikacionih i trgovačkih koridora. Svojim tokom dugim 2850 km, od Švarcvalda u Nemačkoj do Konstance u Rumuniji, Dunav teče kroz devet država i kroz različite prirodne terene, preko planina i oko njih, kroz nizije, klisure i močvarne predele. Ovo čini da se na Dunavu i oko njega nalazi velika raznolikost prirodnih uslova, prirodnih staništa i različitih kultura, što sve čini da se na obalama ove reke i u njoj nalazi veliki prirodni i kulturni diverzitet. Upravo taj diverzitet je onaj najvažniji katalizator razvoja turizma.

Dunav

Svojim vijuganjem, Dunav prolazi podno Fruške gore i pored Novog Sada. U sektoru Novog Sada Dunav se odlikuje mirnim, ravničarskim, tokom, sa brojnim meandrima i malom brzinom proticaja vode. Ovo čini da se Dunav u sektoru Novog Sada odlikuje velikim brojem ostrva, lepim plažama i postepenim povećanjem dubine u priobalju, bez naglih prelaza. Boravak pored ove veličanstvene reke je uvek udoban i svako godišnje doba ima svoje čari. Klimatske karakteristike utiču i na temperaturu vode, koje su međusobno uslovljene. U toku proleća, leta i jeseni temperature vazduha i vode, kao i oslati klimatski činioci, omogućavaju prijatan boravak u prirodi i brojne aktivnosti. Osim toga, tempreature vode su takve da u toku četiri najtoplija meseca, jun, jul, avgust i septembar, je moguće kupanje i sportovi na vodi. Takođe, i zima ima svoje čari, gde snegom pokrivene obale stvaraju poseban ambijent.

Sezonalnost klime i očuvana prirodna sredina na Dunavu i njegovom priobalju u sektoru Novog Sada su učinili da se ovde nalazi veliko bogatstvo i diverzitet flore i faune. Obale su obrasle zelenilom gde su svoje stanište našle brojne vrste ptica, dok je voda bogata ribom. Među biljkama značajne površine zauzimaju breze, vrbe i ostalo drveće, kao i veliki broj cvetnica i livadskog bilja kojima ove površine u priobalju pogoduju za razvoj. Osim toga, značajna je i hidrofilna vegetacija među kojom se ističu lokvanji. Ovako bogat biljni pokrivač pruža utočište velikom broju životinja, od kojih se svojom brojnošću i diverzitetom ističu ptičije vrste. Od ptica selica Dunav i njegovo priobalje svake godine posećuje veliki broj lasta, roda, labudova, pataka, kormorana, šljuka, dok su od ptica stanarice tu uvek prisutni vrapci, golubovi, gavrani svrake i brojne druge vrste. Osim ovih, u priobalju su našli svoje sanište i ostale životinje, kao što su: srne, zečevi, lisice, ježevi, lasice, kao i veliki broj žaba, zmija i kornjača, a značajan je i broj insekata. Vode Dunava su u sektoru Novog Sada veoma bogate ribom, zastupljene su sve riblje vrste evropskog kontinenta, među kojima se ističu šaranske vrste, smuđ, som, štuka i druge, kao i veliki broj rakova.

Priroda na Dunavu

Za ovako veliko bogatstvo i očuvanost životnih staništa zasluge ima duga tradicija zaštite prirodne sredine. U okolini Novog Sada u priobalju Dunava se nalazi veliki broj zaštićenih prirodnih dobara različitih novoa zaštite. Neka od tih zaštićenih prirodnih područja su Nacionalini park Fruška gora, Specijalni rezervat prirode Koviljsko-petrovaradinski rit i Rezervat prirode Begečka jama. Specijalni rezervat prirode Koviljsko-petrovaradinski rit je veoma značajno područje u podunavlju jer predstavlja jedno od najvažnijih mrestilište riba, međunarodno značajno stanište ptica (IBA) i nalazi se na Ramsarskoj listi vlažnih staništa.
U svakom slučaju Dunav u okolini Novog Sada sa očuvanom prirodom predstavlja pravo bogatsvo. On pruža brojne mogućnosti za razvoj turizma i uživanje u lepotama ove veličanstvene i pitome reke.

Izvor: http://www.turizamns.rs

9 thoughts on “Dunav”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *